Pilih Laman

Banyak manfaat menghafal Al-Qur’an. Kitab suci umat Islam ini merupakan sumber segala ilmu pengetahuan. Bukan hanya dianjurkan, bahkan membaca Al-Qur’an serta memahami isinya termasuk kewajiban bagi muslim. Allah Swt. menjanjikan kemuliaan, keberkahan, dan pahala luar biasa bagi mereka yang berkeinginan menjadi hafiz. Ini dia beberapa manfaat dahsyat menghafal Al-Qur’an.

Contents

Manfaat Menghafal Al-Qur’an Memiliki Pikiran Jernih

Lantunan ayat suci Al-Qur’an mampu memberikan ketenangan bagi siapa pun yang membaca dan mendengarnya. Tidak heran apabila para hafiz memiliki pikiran yang jernih, kedamaian, terhindar dari stres, juga berbagai penyakit. Al-Qur’an mampu membentengi hati agar tidak terjerumus melakukan keburukan.

 

Mendapatkan Kemuliaan

Siapa pun yang menghafal Al-Qur’an akan mendapatkan mahkota kemuliaan dari Allah Swt. yang bernama tajul karomah. Para hafiz juga merupakan cermin seseorang yang berilmu juga berwibawa. Mereka akan dikagumi serta dihormati oleh banyak orang. Tak hanya itu, orang tua para hafiz juga bakal mendapatkan jubah kemuliaan.

“Mengapa kami dipakaikan jubah ini?” Dijawab,”Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Qur’an.” (HR. Al-Hakim).

 

Memperoleh Pahala Kebaikan

Segala perbuatan baik akan mendapatkan balasan. Pahala kebaikan akan mengalir dan mengantarkan para hafiz untuk menggapai surga di kehidupan yang abadi kelak. Selain itu Rasulullah saw. juga sangat menghargai mereka yang senantiasa menjaga bacaan Al-Qur’an-nya. Tidak hanya ketika meninggal dunia akan didahulukan dikubur, mereka yang hafalannya cukup banyak pun diizinkan menjadi imam salat.

“Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah maka seseorang akan mendapatkan kebaikan satu kali. tetapi setiap kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kalinya.” (HR. Tirmidzi).

 

Senantiasa Dipercaya

Seorang panghafal Al-Qur’an akan senantiasa dipercaya oleh orang-orang. Di masyarakat kedudukan mereka pun istimewa. Kebanyakan dari para hafiz akan selalu dilibatkan dalam acara-acara keagamaan.

Segala kemudahan juga bakal dirasakan para hafiz. Akan tetapi, ini pun termasuk ujian bagi mereka supaya tetap rendah hati dan tidak menyombongkan diri atas nikmat yang diberikan Allah Swt. tersebut.

 

Menjadi Orang Terpilih

Tidak semua orang mendapatkan hidayah Allah Swt. seperti halnya hafiz Al-Qur’an. Mereka juga merupakan orang-orang pilihan Allah Swt. Para penghafal Al-Qur’an pun terlindung dari kejahatan dan dilimpahi rahmat Allah Swt.

 

Demikian beberapa manfaat menghafal Al-Qur’an. Hafiz tidak hanya akan memperoleh keberkahan, kebaikan, juga keberuntungan di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Tidak ada kata terlambat, yuk belajar membaca Al-Qur’an, memahami artinya, dan mengamalkannya!

Intellifluence Trusted Blogger